راهنمای سیستم خدمات دانشجویی

دستورالعمل انتخاب واحد
اصطلاحات :
كد كاربري : عددي است شش رقمي که به دانشجويان داده مي شود .
کلمه رمز : مجموعه اي از حروف وارقام به طول 8 حرف مي باشد که به منظور عدم دسترسي ديگران به انتخاب واحد و اطلاعات دانشجو اختصاص داده مي شود ( از در اختيار دادن رمز به ديگران اكيداً خودداري فرموده ومسئوليت عواقب ناشي از آن بعهده دانشجو است)
برگه عضويت : برگه اي است که صندوق پستي و رمز ورود تعيين شده توسط سيستم در آن ثبت گرديده و در اختيار دانشجو قرار داده مي شود .
برگ چاپ نهايي : برگه اي است که پس از اتمام مراحل انتخاب واحد اينترنتي توسط دانشجواز سيستم درخواست شده و در حکم برگه انتخاب واحد دانشجو بوده و در مراحل بعدي وجود آن ضروري است .
تذکرات مهم :
1- دانشجويان محترم مي بايست در حفظ ونگهداري برگه عضويت خود نهايت دقت را داشته باشند ، زيرا صدور مجدد برگه عضويت امکان پذير نيست و در صورت مفقود شدن برگه و سوء استفاده ديگران ، عواقب آن بر عهده خود دانشجو است .
2- ثبت نام طبق برنامه زمانبندي شده ، انجام خواهد شد و ارتباط با سيستم در غيراز زمانهاي تعيين شده امکان پذير نيست .
3- انتخاب دروس با نظر گروه آموزشي انجام شود و در صورتيکه دانشجو بدون هماهنگي با گروه آموزشي اقدام به افزايش، کاهش و يا تغيير دروس نمايد با توجه به اينکه در مراحل بعدي بايد برگه انتخاب واحد توسط گروه آموزشي تاييد شود، با مشکل مواجه خواهد شد .
مراحل کلي انتخاب واحد :
1- انتخاب کد دروس مورد نظر .
2- ارتباط با اينترنت جهت انتخاب واحد و انتخاب دروس مورد نظرو تأييد نهايي انتخاب واحد و مشاهده مبلغ شهريه
3- مراجعه به بانک و واريز مبلغ تعيين شده در برگه چاپ نهايي با توجه به حساب هاي اعلام شده جهت واريز شهريه.
4- مراجعه به سايت دانشگاه و ورود اطلاعات فيش و چك هاي تقسيط .
5- مراجعه به حسابداري دانشكده مربوطه جهت تحويل چك و فيش واريز شده در موعد مقرر.
 
تذکرات لازم :
 
1- انتخاب واحد فقط در زمانهاي اعلام شده امکان پذير مي باشد بنابراين توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز مشکلاتي از قبيل پر شدن کلاسها و غيره در زمان اعلام شده نسبت به انتخاب دروس اقدام گردد .
2- در صورت عدم تكميل مراحل انتخاب واحد و تيك مالي آن ، از حذف و اضافه دروس دانشجو توسط سيستم جلوگيري مي گردد .
3- در حذف و اضافه امکان تغيير کد کلاس توسط دانشجو وجود نخواهد داشت .
مراحل انتخاب واحد اينترنتي :
1- وارد کردن آدرس سايت دانشگاه آزاد اسلامي مركز درگز در Address Bar نرم افزارInternet Explorer ،  آدرس http://d-iau.ac.ir
2- کليک بروي گزينه پورتال خدمات اينترنتي.
3- وارد کردن كد كاربري و کلمه رمز و كليك برروي ورود به سيستم و سپس كليك برروي گزينه انتخاب واحد .
4- چنانچه دانشجو از لحاظ مدارک ثبت نامي ، حسابداري و آموزشي مشکل نداشته باشد صفحه تاييد براي انجام عمليات انتخاب واحد ظاهر مي گردد .
5- وارد کردن کد مشخصه درس براي عمل حذف درس يا اضافه کردن درس يا انتخاب دكمه قطعي نمودن دروس يا انتخاب دکمه چاپ نهايي براي اتمام عمليات انتخاب واحد . اگر کد مشخصه در قسمت “کد مشخصه درس ” وارد شود و روي دکمه درج مشخصه کليک شود کد مشخصه ، در صورتي که شرايط زير برقرار نباشد به ليست اضافه خواهد شد :
– اگر با انتخاب اين درس ، تعداد واحد انتخابي از سقف واحد مجاز بيشتر شود .
– اگر کد درس اشتباه وارد شود و يا مربوط به گروه آموزشي دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذيرفته نخواهد شد .
– اگر کد وارد شده با يکي از دروس قبلي تداخل زماني داشته باشد، سيستم بانمايش درس تداخل دار، مانع از پذيرفته شدن آن مي شود .
– اگر سقف کلاس پر باشد يا جنسيت مجاز کلاس رعايت نشده باشد و يا کلاس بسته باشد ، کد وارد شده پذيرفته نخواهد شد .
– اگر پيشنياز درس رعايت نشده باشد .
– اگر کد مشخصه در قسمت “کد مشخصه درس ” وارد شود و روي دکمه حذف مشخصه کليک شود آن کد ازليست دروس انتخاب شده حذف مي شود . ( در صورتيكه درس قطعي نشده باشد )
– در فرم برگه انتخاب واحد کد مشخصه درس ، نام درس ، نام استاد ، تعداد واحد و زمان تشکيل کلاس به همراه مشخصات دانشجو در صفحه وب نمايش داده مي شود .
– با كليك بر روي دكمه قطعي نمودن درس سيستم تك تك دروس قطعي نشده را بررسي مي كند و در صورتيكه ظرفيت كلاس پر نشده باشد درس قطعي مي شود در غير اين صورت دروس به شكل غير قطعي باقي مي ماند و در پايان زمان انتخاب واحد، در وصورت پرنبودن كلاس توسط سيستم قطعي خواهد شد.
تأييد نهائي انتخاب واحد
– در هنگام كليك برروي گزينه تأييد نهايي حداقل تعداد واحدهاي مجاز دانشجو كنترل شده و درصورتي كه دانشجو كمتر از حد مجاز انتخاب واحد كرده باشد امكان صدور برگه تأييد نهائي وجود نخواهد داشت .
– با کليک بر روي دکمه “تأييد نهايي انتخاب واحد” دانشجو ديگر قادر به ايجاد تغيير نخواهد بود.
 
– در صورت عدم انجام عمليات تأييد نهايي انتخاب واحد توسط دانشجو ، سيستم از انجام عمليات تيك مالي جلوگيري نموده و امكان مشاهده تأييديه نهائي انتخاب واحد براي دانشجو فراهم نمي گردد .
 
تذكر : پس از پايان مهلت انتخاب واحد اداره آموزش رأساً نسبت به تأييد نهايي انتخاب واحد دانشجويان اقدام نموده و اسامي اين دانشجويان در ليست كلاسهاي مربوطه درج خواهد گرديد.
– درصورتيکه مبلغ قابل پرداخت, قابل تقسيط شدن باشد ودر صورت تمايل به تقسيط شهريه تعداد اقساط مورد نظر را انتخاب و سپس گزينه تقسيط را كليك نمائيد .
– در صورت درخواست تقسيط صفحه اي ظاهر مي شود که مبلغ نقدي وچکها را نمايش مي دهد .
– با کليک بروي دکمه بازگشت يا بستن پنجره Explorer ياقطع ارتباط عمل انتخاب واحد بطور موقت خاتمه مي يابد و تا زمانيکه عمل چاپ نهايي را انجام نداده باشيد بابرقراري ارتباط مجدد به سيستم مي توانيد تغييرات مورد نظر را در انتخاب واحد خود انجام دهيد .
– در صورت خروج از سيستم قبل از پايان عمليات انتخاب واحد ، دروس انتخابي تا آن لحظه براي دانشجو منظورمي گردد .
در پايان از دانشجويان عزيز تقاضا مي شود با توجه به تذکرات اعلام شده در انجام کليه مراحل انتخاب واحد دقت لازم را داشته باشند تا مجبور نباشند در حذف و اضافه درسي را حذف کرده و يا تغيير کد دهند
 
راهنماي ورود اطلاعات چك اقساط توسط دانشجو در سيستم مكانيزه
– پس از وارد كردن نام كاربر و رمز در سيستم خدمات اينترنتي دانشگاه ، گزينه ( ورود اطلاعات چك دانشجو ) را انتخاب نمائيد .
– درابتدابه تعداد اقساط تصويب شده سطر هاي مختلف را براي چكهاي اقساط مشاهده خواهيدنمود، مبلغ و تاريخ قسط ( سر رسيد چك ) را مشاهده مي نمائيد .
– براي ورود اطلاعات چك هاي اقساط بشرح زير اقدام نمائيد .
1- در قسمت بالاي صفحه ، در سطري كه مي خواهيم اطلاعات چك مربوط به آن سطر را وارد كنيم ، قسمت ويرايش را انتخاب نمائيد .
2- نام بانك را انتخاب نمائيد .
3- كد شعبه مبدأ را وارد نموده و سپس كليد تأييد را انتخاب كنيد ، در صورتي كه اطلاعات اين شعبه در سيستم مكانيزه دانشگاه قبلاً معرفي شده باشد نام شهر و نام شعبه را مشاهده خواهيد نمود . در صورتي كه اطلاعات شهر و شعبه را مشاهده ننموديد نسبت به ورود نام شهر شعبه و نام شعبه اقدام نمائيد .
– سپس شماره حساب جاري مربوط به چك ونوع حساب وشماره سريال چك وبابت واريزي چك راواردسيستم نمائيد .
درپايان اطلاعات وارد شده رابا چك خودمقايسه نموده ودرصورت نياز اصلاح نمائيد و در پايان كليد ثبت را انتخاب نمائيد .
 
راهنماي ابطال و تغيير اقساط
علاوه بر امكان انتخاب گزينه تقسيط شهريه در هنگام انتخاب واحد ، گزينه عمليات تقسط ( ابطال قسط ، تغيير اقساط و تعيين اقساط جديد ) از طريق سايت اينترنتي در سيستم ملحوظ گرديده است و دانشجو مي تواند با مراجعه به سايت و انتخاب گزينه عمليات تقسيط نسبت به ابطال اقساط ، تغيير اقساط و تعيين اقساط جديد مستقيماً اقدام نموده و در اين حالت نياز مراجعه به دانشكده و ابطال برگ تأييد نهايي انتخاب واحد و ابطال چاپ انتخاب واحد نمي باشد .


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز