زمان برگزاري امتحان مديريت مالي2- استاد خداوردي زاده

امتحان درس مديريت مالي 2 استاد خداوردي زاده سه شنبه مورخ 94/04/02 ساعت 10:30 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز