زمان نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود-حضورالزامي است

به اطلاع کلیه دانشجویان ترم اول می رساند، جلسه توجیهی و آموزشی در روز سه شنبه مورخ 94/7/21 ساعت 9:30در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان جديدالورود در جلسه مزبور الزامی می باشد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز