اعلام زمان امتحان كتبي درس مباحث ويژه -استاد عزت نشان

قابل توجه دانشجويان گرامي:
امتحان كتبي درس مباحث ويژه استاد عزت نشان روزشنبه مورخ94/11/03  ساعت 10 در كلاس 206 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز