امتحان ميان ترم آمار و احتمالات- استاد صفامنش

قابل توجه دانشجويان گرامي:امتحان ميان ترم آمار و احتمالات استاد صفامنش يك شنبه مورخ 95/02/05 ساعت 8برگزار مي گردد-فصل اول و احتمالات


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز