گزارش تصويري-ديدار دكتر شيخ الاسلامي رييس دانشگاه آزاد مشهد با دانشجويان مركز درگز

00f
 
00f2
 
 
00f1


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز