طبق اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه: امتحانات در روزهای 20 و 21 و 22 دی ماه برگزار نمی شود

مهم/ طبق اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه: امتحانات در روزهای 20 و 21 و 22 دی ماه برگزار نمی شود.
پيرو اطلاعيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، امتحانات روزهاي دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه (20 و 21 و 22) دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامی لغو و به تاريخ ديگري موكول شد، زمان برگزاری امتحانات متعاقبا اعلام می شود.(امتحانات به تاریخ دیگری موکول می شود که متعاقبا اعلام خواهد شد)
سازمان اداري دانشگاه چهارشنبه 22 دی ماه تعطيل نیست .


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز