بخشنامه تعطيلات بخش اداري از مورخ 30 تيرماه لغايت 30 مردادماه 1397

قابل توجه دانشجويان محترم:
پيرو بخشنامه سازمان مركزي بخش اداري از مورخ 97/04/30 لغايت 97/05/30 تعطيل مي باشد.(كليه كلاس هاي ترم تابستان در اين ايام داير مي باشد)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز