لینک سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی درگز

جهت ورود به سامانه کلاسهای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی درگز روی لنک زیر کلیک کنید(کد کاربری و رمز عبور اولیه شماره دانشجویی می باشد)
http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز