هفته دفاع مقدس گرامی باد

photo_2020-09-30_20-50-45


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز