ستاد پاسخگويي غير حضوري دانشگاه ازاد اسلامي درگز

🔹حوزه آموزشی و دانشجویی (آیدی تلگرام)

🔻عزیز عزت نشان(معاونت،مدیرگروه)
aziz_ezzatneshan@

🔻فریبا پورگنابادی(ثبت نام،نظام وظیفه)
f_poorgonabadi@

🔻حمید شکری(فارغ التحصیلی)
Civil_H_S@

🔻ایمان بهاری(فناوری و سامانه کلاسهای مجازی)
Iman_Bahari@

🔹حوزه حسابداری(آیدی تلگرام)

🔻پدرام براتیان(مالی)
Pedram_baratian@

☎️شماره تماس کارشناسان هر حوزه :

05146238028-داخلی 103 (مدیر گروه،معاونت-عزت نشان)
05146238028-داخلی 104 (آموزش و دانشجویی-پورگنابادی-بهاری-شکری)
05146238028-داخلی 107 (حسابداری-براتیان)

💢ساعات پاسخگویی : 8 الی 14 از شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهای تعطیل)💢

☎️شماره تماس فقط در مواقع ضروري و ساعات اداري :

09153813371 (مدیر گروه،معاونت-عزت نشان)
09151831105(فناوری و سامانه کلاسهای مجازی-بهاری)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز